Om företaget

David Larsson

David Larsson, journalist och filmare, står bakom Priroda Media.
Fotot är taget i Hårsbäcksdalens naturreservat, som är värt ett besök.
Foto: Elias Larsson

Priroda Media skapar egna filmer, från idé till distribution. Företaget gör också filmproduktioner på uppdrag. Se exempel under rubriken Filmer på vad Priroda Media kan göra.

Företaget startade 2010 som ett deltidsföretag med ambitionen att växa. Jag som står bakom företaget heter David Larsson. Jag har under många år arbetet som journalist och filmarbetare inom jord- och skogsbruksnäringarna.
Förutom redan nämnda näringar filmar jag även gärna vatten och fiske och gamla mopeder.
Jag bor på landsbygden utanför Enköping.

Priroda [prirå:da] är ett slaviskt ord för natur.