I väntan på tofsviporna

Snart är de här, tofsviporna och alla andra fåglar som brukar kunna skådas på Marstallen. Det är en slätt i sydöstra Uppland som på vårarna främst gästas av stora mängder gäss på sn väg norrut.
Bland fågelskådare som rapporterar sina fynd på Artportalen benämns platsen ”Två lador (Marstallen) Fjärdhundraslätten”. Förutom vipor och gäss dyker det ofta upp havsörn och andra roliga rovfåglar. Här har det bland annat skådats stäpphök och pilgrimsfalk.
Slätten genomkorsas av Örsundaån, som vid snösmältningen ofta översvämmas till en imponerande vattenspegel.

Marstallen är ett populärt mål för fågelskådare, framför allt under vårflyttningen.