Långfilm

Har nu filmat en kurs i två dagar och har cirka 100 GB att ta hand om. Uppskattningsvis rör det sig om 10 timmars material.
Jobbade med två kameror på stativ samt tre mikrofoner.
Slutresultatet landar troligen på 7-8 timmars film uppdelat på de olika föreläsarna.