Företaget lever

Det är glest mellan nyheterna här, men Priroda Media är vid liv men under viss omstöpning.
Jag går nu från ren uppdragsverksamhet till att framför allt skapa egna projekt från idé till färdig film. Dessa är dock relativt omfattande varför det kommer att dröja innan färdiga produkter finns på marknaden.
För tydlighetens skull ska dock sägas att jag fortfarande gärna åtar mig filmuppdrag, särskilt relaterat till jord- och skogsbruk samt till vatten och fiske, men att jag numera inte ägnar tid och kraft åt att söka efter dessa uppdrag.

Den tekniska utvecklingen inom filmproduktionen är massiv och snabb och det är en rolig tid att vara filmare i. Kameror och kringutrustning blir billigare och bättre. Men kanske ännu viktigare så ändras nu sätten att distribuera film. Uthyrningsmarknaden har under en tid varit tillgänglig för de stora filmbolagen men nu kommer fler möjligheter även för små filmproduktionsbolag, en mycket välkommen utveckling.
DVD-marknaden får väl ses som utdöende och redan i fjol utsågs, av någon kännare i USA, 2012 som året då DVDn dog. Jag kommer inte att sörja DVDn då det dels är dyrt att trycka upp små serier och dels blir filmen så kraftigt komprimerad att en del av bildkvaliteten går förlorad.

David Larsson /Foto: Elias Larsson

David Larsson fångar händelser vid vatten.
Foto: Elias Larsson

Mycket av filmningen handlar just nu om vatten men jag jobbar även med flera andra ämnen. Som ett sidoprojekt till vattentemat har jag startat Skvalradion, en podradio om vatten. Gå gärna in och lyssna!