Kort film: Clouds

Video

En kort film från mina hemtrakter. Vid horisonten syns silon i Fjärdhundra.
Filmen är en timelapse, det vill säga ett stort antal stillbilder, i det här fallet cirka 250 stycken, tagna med jämna mellanrum och sammanfogade till en sekvens.